Autoschade, wat nu?

Een aanrijding, een deuk zonder dader, het is allemaal even vervelend. Bij Van Zwienen en 3A verzorgen wij de afhandeling van uw schade helemaal van A tot Z.

Eenzijdige schade

Bij eenzijdige schade, dus schade aan uw auto zonder dat daar een andere partij bij betrokken is,  kunt u contact opnemen met 3A Autoschade. U kunt zonder afspraak langs komen en wij zorgen er voor dat uw schade snel wordt verholpen. U mag de auto ook naar de Van Zwienen-vestiging bij u in de buurt brengen. Tijdens kantooruren kunt u 072-5155513 bellen. Buiten kantooruren kunt u het noodnummer bellen dat op de groene kaart vermeld staat. Is de auto niet meer rijdbaar, laat het bergingsbedrijf uw auto dan rechtstreeks naar 3A Autoschade brengen, Koelmalaan 67, 1812PR Alkmaar.

Tweezijdige schade

Bij een tweezijdige schade zijn meerdere partijen betrokken. Bij een ernstig ongeval (letsel, flinke materiële schade) belt u altijd 112 voor politie en indien nodig, ambulance. Gaat het om geringe schade en is men het met elkaar eens over de toedracht, dan is tussenkomst van de politie niet noodzakelijk. Zorg wel dat het schadeformulier ondertekend wordt, onderstaand kunt u dit formulier gratis downloaden. Geeft de toedracht van de schade problemen of ontstaat er discussie, belt u dan alsnog de politie. Vul het Europese schadeformulier juist en volledig in. Dit voorkomt vertraging in de afwikkeling met uw verzekeraar. De voorkant moet worden ondertekend door beide partijen. De achterkant is bedoeld voor uw eigen gegevens. U kunt uw auto bij ons brengen of door het bergingsbedrijf laten bezorgen, zie ook hierboven onder punt 1

Tips!

  • Neem verzekeringsgegevens van de tegenpartij over van de groene kaart;
  • Maak foto’s van de schade;
  • Getuigen: noteer meteen hun gegevens of het kenteken van hun voertuig. Een getuige kan heel waardevol zijn bij de afhandeling van uw schade door de verzekeringsmaatschappij!;
  • De situatieschets. Geef ook duidelijk aan waar op de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de aanrijding;
  • Zet alleen een handtekening als u het eens bent met de inhoud van het formulier. Bent u het niet eens, maak dan een duidelijk voorbehoud onder punt 14.

Wel of geen claim indienen?

Een no-claimkorting op uw verzekeringspremie wilt u niet voor elk krasje kwijtraken. Maar, veel kleine schades kunnen de verkoopwaarde van uw auto uiteraard negatief beïnvloeden. Ook kan de aanwezigheid van allerlei oude schades rondom een nieuwe schade problemen geven met de verzekeringsmaatschappij, immers, het is moeilijk om de nieuwe schade vast te stellen rondom diverse oude schades. Bij een nieuwe schade komen de volledige kosten van de oude schade voor uw rekening. De veroorzaker van de nieuwe schade hoeft alleen de extra schade die ontstaan is te vergoeden. Grotere schades, en schades die uw auto verkeersonveilig maken, dienen hoe dan ook meteen te worden gerepareerd. En, soms kunnen we deukjes heel voordelig herstellen door middel van de techniek “uitdeuken zonder spuiten”.

Betrokkenen bekend

Zijn alle partijen (schade-veroorzaker en benadeelde) bekend, dan doen zich de volgende mogelijkheden voor als het gaat om schade door verkeersgedrag:

  • U bent WA/WA+ verzekerd en niet aansprakelijk. De tegenpartij betaalt de schade aan uw auto en de bijkomende kosten.
  • U bent cascoverzekerd (all-risks) en u heeft schade die aan eigen gedrag te wijten is. De verzekering betaalt de schade aan uw auto. Wel betaalt u zelf het eigen risico. Bij een “eigen schuld schade” heeft u in dit geval meestal wel terugval van uw no-claimkorting. E.e.a. kan per polis verschillen.
  • U bent cascoverzekerd (all -risks) en heeft schade die niet aan eigen gedrag te wijten is. Dan vergoedt de aansprakelijke partij alle schade en behoudt u uw no-claimkorting.
  • Een bijzondere regeling betreft die voor de ‘schuldloze derde’. Denkt u hierbij aan een situatie waarbij iemand buiten zijn schuld om wordt betrokken bij een ongeval. Bijvoorbeeld twee auto botsen, waarbij er één plotseling op uw weghelft schiet. U hoeft dan als u casco bent verzekerd, niet te wachten op uw schadevergoeding totdat duidelijk is wie van de twee andere weggebruikers (de meeste) schuld treft.