Algemene voorwaarden

 

Privacy Policy van Zwienen Autobedrijven B.V. streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door van Zwienen voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving. Doel van verwerking persoonsgegevens Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een offerte of een proefrit, te kunnen behandelen heeft van Zwienen Autobedrijven B.V persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van van Zwienen Autobedrijven B.V. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door van Zwienen Autobedrijven B.V ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde vestiging. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door van Zwienen Autobedrijven B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan van Zwienen Autobedrijven B.V verstrekt. Van Zwienen Autobedrijven B.V streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van van Zwienen Autobedrijven B.V kunt u aan ons stellen via de contactpagina. Uw rechten Indien uw persoonsgegevens door van Zwienen Autobedrijven B.V. verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van van Zwienen Autobedrijven B.V dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. De van Zwienen internetsite van Zwienen Autobedrijven B.V stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de van Zwienen internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Prijs- en modelinformatie Alle genoemde modelprijzen zijn inclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Vermelde prijzen van auto’s met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra’s tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. van Zwienen Autobedrijven B.V behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Kleuren Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst van Zwienen Autobedrijven B.V u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar een van de eigen vestigingen. Copyright Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan van Zwienen Autobedrijven B.V. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van van Zwienen Autobedrijven B.V. Virussen en veiligheid De van Zwienen internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-van Zwienen sites. van Zwienen Autobedrijven B.V is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite. Uw vragen, suggesties en commentaar van Zwienen Autobedrijven B.V wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen, wordt door van Zwienen Autobedrijven B.V. gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Van Zwienen Autobedrijven B.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken. Door van Zwienen verzonden e-mail Door van Zwienen Autobedrijven B.V verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Van Zwienen Autobedrijven B.V staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Klikgedrag Op de website van van Zwienen worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan van Zwienen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan van Zwienen bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is van Zwienen in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.